OM OS

FORMÅL

Børneliv arbejder for at fremme det sunde og trygge børneliv gennem nærværende formidling i øjenhøjde.

KORT OM OS

 

01

Børneliv er en organisation, der består af frivillige børnelæger, læger og lægestuderende. Vi tror på, at vores stærke faglige og kreative input kan ændre børns bevidsthed om deres sundhed og livskvalitet gennem aktiv inddragelse og leg, samt gøre deres liv mere trygt ved uddannelse af de voksne omkring dem i livreddende førstehjælp. Børneliv kommer med et unikt tilbud, som børn og voksne normalt ikke har god nok adgang til i de danske børneinstitutioner og skoler.

02

Vi mener, at barndommen er den vigtigste periode i et menneskes liv. Her skal børn aktivt stimuleres mod et sundt og godt liv. Netop det sunde og trygge børneliv har organisationen Børneliv arbejdet med de seneste fire år. Vi bidrager til, at børn helt fra børnehavealderen får en bedre forståelse for deres egen krop og lærer, hvordan de skal leve sundt. Samtidig er vi med til at skabe tryggere rammer om børnene gennem replica vores undervisning i livreddende førstehjælp til børn målrettet voksne, der arbejder med børn til dagligt.

Børneliv repræsenterer en ny generation af børnelæger, som vender sig ud mod samfundet og bidrager til at løfte vigtige samfundsmæssige opgaver i fht. børn og sundhed

Marianne Hoffmann

Overlæge i Børnesygdomme, Rigshospitalet

03

Desværre viser nye rapporter, at det både halter bagefter, når det drejer sig om børns generelle sundhed, og at det langt fra er alle skoler, som kan træde til med afgørende førstehjælp, hvis uheldet skulle være ude og et barn har brug for hjælp. De sidste fire år har vi gjort os den samme erfaring i Børneliv, når vi besøger skolerne. Vi gør rent faktisk en forskel og hjælper der, hvor ingen andre træder til.  

04

I Børneliv tror vi på, at en dynamisk, involverende og kreativ undervisningsform skaber de bedste forudsætninger for at både børn og voksne lærer bedre og hurtigere. Derfor er vores undervisning i høj grad dialogbaseret, ligesom vi inddrager film, animationer, teater og praktiske hands-on-øvelser i al vores undervisning for at øge interessen blandt tilhørerne.

05

I Børneliv tror vi på vigtigheden af, at undervisningsmetoder til børn og voksne skal nytænkes og udvikles løbende. Derfor arbejder vi med at udvikle ny teknologi, der kan være pionerarbejde inden for lærings- og sundhedsområdet. Endelig har vi en stærk tro på at synergi og samarbejde er vejen frem. Vores samarbejder med private og offentlige partnere som patientforeninger, børneafdelinger og forskningsinstitutioner anser vi som både opbyggende og helt nødvendige.

BøRNELIVS BESTYRELSE

 

Bagerst fra venstre: Anne Nissen (kasserer), Cecilie Jespersen (næstformand), Steffen Dan-Nielsen, Nasim Samandari, Morten Schrøder (formand).

Forrest fra venstre: Iben Greiber, Sandra Meinich Juhl.

Den spæde start for Børneliv kan spores helt tilbage til 2007, hvor nogle af de senere stiftende medlemmer af Børneliv blev kontaktet af Vindinge Skole i Roskilde. De blev bedt om at holde et oplæg for skolens børn om krop og sundhed som led i skolens tema-uge om sundhed. Det takkede de ja til.

Et par år senere mødtes den samme gruppe på et læge-kursus i akut livredning af børn. Her slog det dem, at selvom det naturligvis er vigtigt, at lægerne handler korrekt og giver god behandling på hospitalerne, så er det mindst lige så vigtigt, at børnene på selve skadestedet kan få hurtig hjælp fra folk, der tør handle.

Vi undersøgte området og fandt ud af, at lærere og pædagoger generelt ikke er klædt på til at handle mest optimalt i disse akutte situationer. Det ønskede vi at ændre, da det hverken er fair over for børnene eller de voksne.

Med disse oplevelser i rygsækken fik vi idéen om at stifte foreningen ‘Børneliv – Se mit hjerte’. Siden 2014 har Børneliv arbejdet med netop at undervise børn i krop og sundhed og voksne i akut livreddende hjælp til børn. Vi startede otte unger læger i Børneliv, og i dag er foreningen vokset til mere end 80 medlemmer, hvoraf omtrent halvdelen er aktive. Resten holder barsel eller er på turnus, da en stor del af vores medlemmer enten er læger eller
lægestuderende. 

Siden starten i 2014 har vi undervist mere end 4.000 børn på sjællandske skoler, og vi prøver hele tiden at forbedre førstehjælpsundervisningen, senest ved brug af virtual reality som supplement til levende undervisning

Børneliv har i dag et mindre sekretariat med kontor i Københavns og vi har ansat en projektleder, en event-ansvarlig og en fundraiser, som hjælper til at skabe de bedste rammer for de frivillige og søsætte nye projekter.

Fremover skal Børneliv fortsat drives af frivillige kræfter. Det er de frivillige initiativer, som har bragt os til, hvor vi er i dag. På baggrund af hårdt og sjovt arbejde og flotte evalueringer fra skolerne har vi nu fået støtte fra almennyttige fonde til at sikre foreningens drift indtil 2019. Tusind tak for det – det sætter vi stor pris på !

Fondsmidlerne suppleres i mindre grad af indtægter fra workshops. Prisen er bevidst sat billigt for at demokratisere tilbuddet og gøre det tilgængeligt for stort set alle skoler, uafhængigt af økonomisk evne.
Vi håber at kunne udvide samarbejdet til flere kommuner, der vil støtte muligheden for, at økonomisk trængte skoler kan få besøg af Børneliv.

Vi vil gerne benytte lejligheden til sige tak til alle foreningens venner, hvis indsats har været altafgørende for, at vi har kunnet realisere projekter og tiltag.
Ingen nævnt, ingen glemt, men I fortjener den største anerkendelse.

TAK TIL

 

Børneliv er en non-profit organisation grundlagt og drevet af frivillige unge børnelæger, der arbejder for at fremme det sunde og trygge børneliv gennem nærværende formidling i øjenhøjde 

BØRNELIV

Projektkoordinator:
Mie Danvar
boernelivsemithjerte@gmail.com
61 65 63 01

Formand Morten Schrøder:
mortenschroder@gmail.com
28 40 32 44

MS

SOCIAL