Skuespil, film, ægte organer og leg med stetoskoper

Børnelivs meget populære workshop om hjertet og lungerne indeholder en lægekonsultation med en patient, som eleverne skal hjælpe en læge med at diagnosticere, teori (bl.a. gennem en film, ægte dyreorganer) om hjerte og lungers lokalisation, størrelse og funktion m.m. Eleverne deltager aktivt i hele workshoppen. I en børneworkshop lærer børn – gennem grin, nysgerrighed og teater – at forholde sig til sundhed og deres krop:

Hvordan vi ser ud indeni, hvorfor vi bliver syge, og hvad man kan gøre for at holde sig rask? Kroppen er sjov og spændende. Og vi skal passe på den, men ikke være for bange. Gennem viden bliver børn endnu klogere på sig selv og kan forhåbentlig hvile endnu mere i grundtroen på, at kroppen er skøn som den er. Det er krops-empowerment i børnehøjde – og bidrager på sigt til en sundhedsfremmende adfærd.

Pris pr. workshop: 1700 kr. Rabat ved køb af flere, hvis de lægges i forlængelse af hinanden.

Sundheds- og seksual- undervisning og familiekundskab

Kompetenceområde og mål: sundhed og trivsel – fra 0.- 3. klasse.

Eleven kan forklare, hvad der fremmer sundhed
og trivsel i eget liv.

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Sundhedsfremme og livsstil:

Eleven kan samtale om egen sundhed og trivsel.

Eleven har viden om enkle sundheds­ og trivselsfaktorer.

Eleven kan beskrive anbefalinger for sundhed.

Eleven har viden om anbefalinger for kost, bevægelse, søvn og hygiejne.

En hjerte-lunge workshop består af

Læge-patient workshop: Børnene møder lægen og de to patienter, og hjælper lægen med at finde ud af, hvad de fejler.

Teori om hjerte og lunger: Underviserne tegner organerne på maven, og viser en video af, hvordan hjertet ser ud indvendigt, samtidig med, at de fortæller børnene om funktion etc.

Aktivitet “Lyt til dit hjerte”: Med stetoskoper får børnene lov til at høre deres hjerte slå, og deres lunger trække vejret, samtidig med at underviserne lærer dem om, hvordan det fungerer, og hvorfor hjertet slår hurtigere, når vi dyrker motion eller leger.

Organdissektion: Underviserne viser vaske ægte (svine)organer, og puster liv i lungerne.

Børneliv

Book hjerte-lunge børneworkshop

    Vi underviser voksne i førstehjælp til børn

    Førstehjælp til børn
    10