Psykisk trivsel-workshop

Skuespil, film og vejrtræknings- og afspændingsøvelser

Børnelivs helt nye workshop om psykisk trivsel handler om angst og tristhed. Psykisk trivsel handler netop om trivsel og om plads til at åbne op for tanker og oplevelser. Budskabet i undervisningen er, at der er helt normalt at være bange, ked af det og trist en gang imellem. Alle har det sådan, og det hjælper faktisk at tale om det. Fokusset er altså ikke på psykiske lidelser hos børn. I workshoppen anvendes skuespil, plenumsamtaler, videoer, vejrtræknings- og afspændingsøvelser m.m.. 

I en børneworkshop lærer børn – gennem grin, nysgerrighed og teater – at forholde sig til sundhed og deres krop: Hvordan vi ser ud indeni, hvorfor vi bliver syge, og hvad man kan gøre for at holde sig rask? Kroppen er sjov og spændende. Og vi skal passe på den, men ikke være for bange. Gennem viden bliver børn endnu klogere på sig selv og kan forhåbentlig hvile endnu mere i grundtroen på, at kroppen er skøn som den er. Det er krops-empowerment i
børnehøjde – og bidrager på sigt til en sundhedsfremmende adfærd.