Øre-høreworkshop

Skuespil, film, øremodeller og lege om øret og hørelsen

Børnelivs Øre-høre workshop indeholder en lægekonsultation med en patient, som eleverne skal hjælpe en læge med at diagnosticere, teori (bl.a. gennem en film og en øre-model) om ørets anatomi. Eleverne deltager aktivt i hele workshoppen.

I en børneworkshop lærer børn – gennem grin, nysgerrighed og teater – at forholde sig til sundhed og deres krop: Hvordan vi ser ud indeni, hvorfor vi bliver syge, og hvad man kan gøre for at holde sig rask? Kroppen er sjov og spændende. Og vi skal passe på den, men ikke være for bange. Gennem viden bliver børn endnu klogere på sig selv og kan forhåbentlig hvile endnu mere i grundtroen på, at kroppen er skøn som den er. Det er krops-empowerment i børnehøjde – og bidrager på sigt til en sundhedsfremmende adfærd.