Teater og workshop for unge om sindets kringlede verden

NYT PROJEKT I STØBESKEEN

Unge mennesker har brug for mere viden og større forståelse overfor for psykiske lidelser. Noget skal tales ned og noget skal tales op. Det kan scenekunst og faglig ekspertise løfte i fællesskab. I samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Foreningen af Unge Psykiatere, Psykiatrifonden samt professionelle scenekunstnere vil ”Børneliv – se mit hjerte” skabe en ungdomsteater-forestilling, der skal åbne op for dialog på en utraditionel platform.

HVAD SKAL DER SKE?

Vi skaber et tilbud, som skal fremme forståelse og viden hos unge overfor den ”normale” teenagers udvikling samt forståelse og viden for de situationer, hvor psykiske problemer giver sig til udtryk. De unge er et andet type publikum end de mindre børn – som Børneliv normalt optræder for. Samtidigt kan de temaer, som vi vil belyse, være svære at tale om. Vi ønsker derfor at skabe et ungdomsteaterstykke, hvor de unge kan sidde som publikum og engageres passivt. Vi er nået frem til, at projektet skal løftes af professionelle scenekunstnere. Vi vil skabe et vedkommende teaterstykke, hvor de unge møder karakterer, de kan identificere sig med og hvor de engageres følelsesmæssigt. Vi vil ramme en ærlighed i spillet, hvor der ikke skal herske tvivl om, at spillerne tager de unge alvorligt. Teaterstykket skal være i “ungehøjde” ligesom vi underviser børn i “børnehøjde”.

Kan vi ændre bare én persons tilværelse ved f.eks. hurtigere diagnosticering og behandling, har detteprojekt tjent sig selv hjem igen mange gange, både for den enkelte og for samfundet generelt! Forestillingen skal vare 45 minutter.

Efter den egentlige forestilling vil vi åbne op for dialog med publikum, hvor karakterenes problematikker belyses fagligt. Vi forestiller os helt konkret, at to professionelle skuespillere spiller forestillingen, og efterfølgende vil en replica rolex watches fagligt vidende person sammen med de to spillere, der på dette tidspunkt er gået ud af deres roller, tage dialogen med de unge om, hvad de har oplevet og perspektivere det til de unges eget liv. Opsamlingen skal ligeså vare 45 minutter. Altså samlet en dobbeltlektion i skoletiden.

BØRNELIV VIL NÅ UD TIL DE UNGE

Vi søger hele tiden nye mål, for at fremme vores overordnede vision: at lave en positiv sundhedsfremmende adfærdsændring i børnenes liv. Nu vil vi udvide vores tilbud og nå ud til de unge mennesker på de ældre klassetrin i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi vil gerne sætte deres sundhed på dagsordenen. Vi tror, at overgangen fra børne- til voksenalder er det altoverskyggende aspekt, der fylder hos de unge. Kroppen ændrer sig. Sindet ændrer sig. En gryende seksualitet bliver vakt til live.

Disse omvæltninger er voldsomme, og man kan føle sig alene med sine udfordringer. Ofte er det en stor hjælp at vide, at man er lige så ”unormal” som alle andre, men det kan være svært at tale om de her ting.

Den kliniske erfaring fortæller os også, at netop i teenageårene begynder eventuelle psykiske udfordringer i højere grad at komme til udtryk. Det er her, at mange alvorlige psykiske lidelser får deres debut, og derfor er dette sundhedsaspekt væsentligt. Det kan være svært at adskille almindelige teenageproblemer fra ting, der kræver sundhedsfaglig hjælp. Og det er netop vigtigt, at man får tidlig hjælp, hvis det kræves.

Der er en generel tabuisering og stigmatisering, når det drejer sig om psykiske lidelser. Det er et stort paradoks, for halvdelen af os kommer i løbet af livet i berøring med behandlingssystemet som patienter med en psykisk lidelse. Bliver vi som samfund og medborgere bedre til at gribe hinanden, men også gribe hinanden tidligere, fremmer vi hinandens sundhed

Børneliv er en non-profit organisation grundlagt og drevet af frivillige unge børnelæger, der arbejder for at fremme det sunde og trygge børneliv gennem nærværende formidling i øjenhøjde 

BØRNELIV

Sekretariatslederr:
Camilla Aavang Poulsen
boernelivsemithjerte@gmail.com

30 29 17 89

Formand Morten Schrøder:
mortenschroder@gmail.com
28 40 32 44

MS

SOCIAL