Kommunikation i Børnehøjde

Kommunikation i Børnehøjde er et kommende kursus for sundhedsfagligt personale. Her underviser vi i, hvordan man bedst kommunikerer sundhedsfaglig viden til børn og deres pårørende. 

Kommunikation er vores allervigtigste redskab i behandlingen af børn og unge, og som sundhedsprofessionelle skal vi være ekstra dygtige til at skabe trygge rammer og danne gode relationer til alle børn, unge og forældre i sundhedsvæsenet. Vi kommer ikke i mål med hverken tilfredsstillende behandling eller en god oplevelse i sundhedsvæsenet for børnene og deres familier, hvis ikke vi formår at forklare, hvorfor medicinen skal tages hver dag, hvorfor vi er nødt til at lægge drop i armen, eller hvorfor det er vigtigt at tage sin astma-spray hver evig eneste dag.

“I Børneliv tror vi på, at man kan forklare alting til alle, man skal bare forklare det på den rigtige måde.”

– Morten Schrøder, pædiater og formand for Børneliv.

I dag er det, paradoksalt nok, sådan at sundhedsprofessionelle, der arbejder med børn, forventes at være dygtige til at kommunikere med børn, samtidig med, at der stort set ikke findes undervisning indenfor området i Danmark. Børnelæger og sygeplejersker får primært deres viden om kommunikation med børn gennem praksis, efter endt uddannelse. Det betyder at vores omgang med børn, unge og forældre er præget af anekdotisk viden og erfaringer. Det bør dog ikke kun være den enkelte sundhedsprofessionelles arbejdserfaring eller den enkelte afdelings kultur, der ligger til grund for, hvilken ekspertise børneafdelingerne besidder. Vi træner jævnligt færdigheder indenfor hjertestop (og det skal vi blive ved med!), selvom det er meget sjældent hos børn og unge. Men vi skal også til at træne færdigheder indenfor kommunikation, for det bruger vi hver dag i mødet med alle patienter

Sundhedsprofessionelle bør have bedre forudsætninger for at levere god behandling og gode oplevelser for børn og unge i hospitalsvæsenet og derfor er Børneliv i gang med at udvikle Danmarks første offentligt tilgængelige kursus i kommunikation med børn, unge og forældre. Det har vi gjort i et stærkt samarbejde med Næstved/Slagelse/Ringsted Sygehuse, BørneUngeAfdelingen på Hvidovre Hospital, samt fonden Østifterne.

Pilotprojektet løber fra november 2021 og et år frem. Derefter vil det blive offentligt tilgængeligt.

Hvis du har spørgsmål til projektet, så er du mere end velkommen til at kontakte os:

Børnelivs sekretariat

Børnelivs sekretariat

Nanna Marcella og Signe Lydal

boerneliv@boerneliv.org

Dette projekt er støttet af